FAQ

Order & Leverans

Vart skickas min order ifrån?

Alla våra ordrar skickas från vår fabrik i Värnamo, vi använder FedEx för internationella leveranser och Postnord för leveranser inom Sverige.

Hur lång tid tar det att få min order?

Normalt skickar vi samma samma dag som order läggs om produkten finns i lager.

Normala FedEx leveranstider.
Europa – 1 dag
USA – 3 dagar
Australien – 4 dagar
Resten av världen – 3-5 dagar

Normal leveranstid med Postnord
1-2 dagar

Saknas det saker i din leverans?

Om något är fel med din leverans kontakta oss genast så löser vi detta.

Orsaker och Lösningar

Bowden slang lossnar från kopplingen

Våra kopplingar för bowden slangen håller för 14 kg kraft för 4 mm anslutningen och 22  kg kraft för 6 mm anslutningen under optimala förhållanden. Om bowden slangen lossnar ifrån kopplingen är det viktigt att förstå att det inte är ett problem med själva extrudern utan det beror på något annat. Nedanför har vi listat vanliga orsaker till detta, ditt problem kan vara ett av dessa eller en kombination av flera.

Viktigt att veta om bowden slangen har lossnat

Väldigt viktigt! Om din bowden slang har lossnat ifrån kopplingen behöver du korta av den ca 5 mm för att tänderna i kopplingen skall ha en frisk yta att greppa, gör du inte det kommer det ovillkorligen att leda till att bowden slangen lossnar igen.

Bowden slang ej korrekt ansluten

Om bowden slangen rör sig under retractions så kommer tänderna i kopplingen att äta sig in i materialet och detta kommer att leda till att slangen lossnar från kopplingen. För att säkerställa att slangen sitter korrekt i kopplingen rekomenderar vi att följande procedur används.

  1. Ta bort bowden clippet.
  2. Greppa den svarta delen av kopplingen med dina naglar.
  3. Dra den svarta delen uppåt samtidigt som du trycker slangen hårt ned i extrudern. Säkerställ att slangen verkligen har kommit ner hela vägen till stoppet.
  4. Testa och ryck i slangen ut och in, rör den sig upprepa momentet nr 3.
  5. Sätt tillbaka bowden clippet.

Bowden slang diameter

Till våra extrudrar för 1.75 mm filament skall bowden slange inte ha en diameter mindre än 4.0 mm, en vanlig tum-standard 5/32″ har en ytterdiameter på 3.96 mm vilket är för litet för att säkerställa att den sitter korrekt fast.

Till våra extrudrar för 2.85/3.0 mm filament rekomenderar vi att använda bowden slang med 6.4 mm ytterdiameter och 3.18 mm invänding diameter. Denna slangdiameter ger maximal fasthållningskraft i kopllingen.

Tips! Om diametern på slangen är i underkant kan du värma änden på slangen tills den blir helt klar och genomskinlig för att därför låta den svalna av, detta gör att slangens ytterdiameter ökar lite beroende på minnes effekten ifrån extruderingsprocessen. Säkerställa att du gör detta i ett väl ventilerat utrymme då PTFE ger ifrån sig icke hälsosamma gaser vid uppvärmning.

Heatcreap

Heatcreap är en utav de vanligaste problem när det gäller extruderingsproblem. För att förebygga detta säkerställ att:

  • Säkerställ att kylfläkten för kylflänsen är monterad åt rätt håll så den blåser mot kylflänsen.
  • Säkerställ att fläkten blåser med full effekt.
  • Använd värmeöverförande pasta mellan heatbreak och kylfläns för att maximera värmeöverföringen, detta kan göra stor skillnad.
  • PLA är känsligt för heatcreap, printa inte PLA i en innesluten kammare.
  • Har omgivningstemperaturen ändrats? Detta är ett vanligt problem under varma somrar.

Munstyckstemperatur

Olika material kräver olika temperatur inställningar, lägre munstycks temperatur ger ett högre extruderingstryck och om temperaturen är för låg finns det risk för att bowden slangen lossnar ifrån kopplingen.

För lång retraction

Om filamentet dras upp i heatbreaken för långt under en retraction finns det risk att smält material följer med upp och fastnar i heatbreaken. Säkerställ att du inte använder längre retractions än nödvändigt. Här finns en intressant artikel angåend mekaniken bakom retractions som vi rekomenderar att du läser. Länk

Extruderingshastighet för hög

Den volym som extruderas är en kombination av lagerhöjd, extruderings bredd och hastighet. Om volymen per sekund blir för stor hinner inte din hotend med att smälta materialet tillräckligt snabbt vilket innebär att extrudern försöker pressa igenom halvsmält material genom munstycket. Detta innebär att mottrycket stiger kraftigt vilket i sin tur med för hög risk för att bowden slangen pressas ur sin koppling.

Thermistor/Thermocouple

Det är viktigt att thermistor sitter säkert fast samt har en bra kontakt med värmeblocket på hotenden. Om den inte gör det så kommer den inte att visa korrekt temperatur vilket kan leda till att blocket blir varmare än det skall vara och detta kan leda till att det blir en ”heatcreap” En heatcreap innebär att heatbreaken värms upp på den delen som skall vara kall vilket leder till att filamentet blir mjuk och riskerar att fastna vilket leder till väldigt högt mottryck.

 Bild ifrån E3D

Munstycke cloggat på grund av partiklar

Om damm och smutspartiklar följer med filamentet in i munstycket så finns det risk för att få ett munstycks clogg om partikelstorleken är i samma storleksordning som munstycksdiametern, mindre munstycksdiametrar <0.40 innebär ökad risk för detta. En bra lösning på detta probloem är att använda ett filament filter (en liten bit skumgummi som filamentet går igenom innan det går in i maskinen).
Här finns en nedladdningsbar design från CreativeTools.

Munstycket för nära byggytan

Om munstycket är för nära bädden kommer mottrycket att öka vilket innebär högre extruderingstryck. Även om Bondtech Extrudrar ger ungefär dubbla matningskraften jämfört med andra extrudrar så är detta ett mindre vanligt problem, men blir mottrycket för högt riskerar man att bowden slangen lossnar från kopplingen.

Bowden slang ej monterad korrekt

Om bowden slangen inte är fullt inskjuten i extrudern kan det leda till en rörelse av slangen vilket kan leda till att den lossnar ifrån kopplingen.

Bowden clip ej använt

Om bowden clippet ej används finns det risk för att bowden slangen rör sig under retractions och detta medför ilängden att slangen kommer att lossna från kopplingen. Det är heller inte optimalt eftersom den effektiva retract längden blir kortare då det finns ett glapp i kopplingen. Har du inget clip så kan du ladda ner stl-filen på länken nedan och printa ut dem.
Bowden clip för 4 mm Pushfit                 Bowden clip för 6 mm pushfit

 

Kylfläkt för hotend

Om kylfläkten för kylflänsen inte kyler den kalla delen av hotenden korrekt kommer det att leda till heat-creap vilket innbär att filamentet kommer att fastna i heatbreaken vilket kommer att leda till att bowden slangen lossnar ifrån kopplingen. Säkerställ att ingenting blockerar fläkten samt att den snurrar med tillräcklig hastighet. Verifiera oxå att den är monterad i korrekt riktning så att den blåser mot kylflänsen.

 Bild från E3D

Annat

Extruder matar åt fel håll

Beroende på orienteringen av din extruder och om du använder botten eller topp som utmatning kan du behöva justera rotations riktningen på motorn för extruder.

Det finns två sätt att göra detta, du kan byta position på två utav kablarna i kontakten för motorn eller ändra riktingen i firmwaren. Genom att byta position på kablarna till en spole så reverseras polaritet vilket gör att rotationsriktningen ändras.

För att byta positon på en kabel kan du använda en vass kniv för att försiktigt lyfta på den lilla plastspärren som håller fast crimp kontakten, när du lyft upp spärren så drar du försiktigt ut kablen. När du har flyttat kablen till dess nya position så för du in kablen på sin nya plats och säkerställer att spärren håller den på plats.

Lossa 2 kablar (för 1 spole i stegmotorn) och byt plats på dem. Kolla databladet för motorn för att veta vilka kablar skall flyttas.

Spole 1 är A-C och Spole 2 är B-D, detta gäller för vår Nema17 motor med integrerad planetväxellåda, andra motorer kan ha annan konfiguration på hur spolarna är kopplade, studera databladet för er motor.

 

 

 

 

 

 

Vår 25 mm pancake motor använder en annan konfiguration vilken du ser på bilden nedan.

Du kan också ändra rotationsriktning på motorn i firmwaren, bilden nedan visar filen Configuration.h i Marlin FIrmware, för att ändra rotationsriktning ändra respektive rad från TRUE till FALSE eller från FALSE till TRUE

 

 

 

 

 

 

Nedan ser du configurationsfilen för Smoothieboard, ändra rotationsriktning genom att addera ett ! efter 0.22 på den markerade raden nedan.

 

E-step värde

G-koden som används för att styra skrivaren bestämmer hur mycket material som skall matas ut för varje rörelse och det är E-step värdet som bestämmer hur många steg som skall skickas till extruder motorn för att korrekt längd material skall matas fram. Eftersom drivhjuls diameter utväxling påverkar detta behöver man ställa in korrekt e-step värde för att få en korrekt extrudering.

Rekomenderade E-step värden för våra produkter

ExtruderE-step värdeE-step inställnings G-code
Bondtech QR 1.75476.5Link
Bondtech QR 2.85/3.0492.45Link
Bondtech Mini140Link
Bondtech BMG415Link
DualDirect for Raise3D415

Det finns flera sätt man kan ställa in E-step värdet.
1. Ladda ner g-koden på länken ovan och spara den till ett sd-kort, sätt kortet i printern och välj att starta programmet.

2. Anslut till din printer med en USB kabel  och starta Simplify3D eller ditt favoritprogram, gå in i command mode och skicka M92 EXXX och tryck enter, skicka sedan M500 och tryck enter. Detta ställer in det nya e-stepvärdet och sparar det till kortet. Ersätt XXX med det korrekta värdet för din extruder. Notera! Det är inte alla skrivare har funktionen aktiverad att spara värdet, isåfall kommer värdet att återställas till orginal inställning om strömmen bryts.

3. Lägg till  M92 EXXX till g-koden genom att editera start-scriptet i slicern, byt ut XXX, med det korrekta värdet för er extruder.

4. Om du använder Ultimaker kan du använda Tinkergnomes Firmware som låter dis ställa in E-step värdet direkt ifrån LCD menyn på skrivaren.

5. Kompliera din egen firmware och ändra e-step värdet som du hittar under fliken Configuration.

Kabel kontakter

Olika styrkort använder olika slags kontakter på kablarna för stegmotorerna. Vi erbjuder i dagsläget de tre vanligaste kontakterna. Vår standardkabel har en PC2510 kontakt men vi erbjuder även kablar med JST-XH4 och Dupont anslutning. Bilden nedan visar hur respektive kontakt ser ut. Andra typer av kontakter är möljliga på skräddarsydda produkter, kontakta oss om ni har behov av en special kontakt.

Ström inställning

Motorn som vi använder i våra QR extrudrar är konstruerade för max 1200 mA, vid denna ström så kommer motorn att nå ca 50 grader under drift. När man använder PLA som mjuknar vid lägre temperaturer så recomenderar vi att ströminställningen sänks då motortemperature blir lägre.
Följande tabell visar motortemperatur i relation till inställd ström.
Matningsström          Motor temperatur
1200 mA                       50°C
1100 mA                         47°C
1000 mA                        45°C
900 mA                        39°C
800 mA                        37°C
700 mA                        34°C

Eftersom dina parametrar som munstycksdiameter, hastighet, temperatur och vilket material som används påverkar erfordligt extruderingstryck behöver ni hitta en inställning som fungerar bra för er applikation. Ett alternativ för att sänka temperaturen är att montera en kylfläns på motorn som hjälper till att kyla ned den.

Beroende på vilken printer och vilket styrkort som ni har finns det olika metoder att ställa in strömmen till stemotorn. Vissa stegmotor drivers har en justerbar potentiometer där man mäter en referensspänning (VRef) som är i relation med den inställda strömmen. Här är en exempel film på detta: Example video. Stegmotor drivers som använder en Digipot kan ställas in genom en G-kod, om ert system använder en digipot kan man normalt justera strömmen genom att skicka M907 Exxx där xxxx står för värdet i milliampere. För att ställa in värdet till 1000 mA skicka M907 E1000.

På Ultimaker kan du justera in värdet för strömmen direkt via LCD panelen på skrivaren. Du kan självklart även lägga till kommandot i startscriptet M907 Exxx i din slicer.

Filament mals sönder

Om någon del av filamentet har större diameter än standard så kan det hända att filamentet fastnar i extrudern. Våra extrudrar för 1.75 mm filament har en filamentkanal på 2.0 mm, extrudrar för 2.85/3.0 mm filament har en filamentkanal på 3.5 mm. Om filamentet fastnar så kommer drivhjulen att mala sönder filamentet efter som det är fysiskt omöjligt att mata materialet. Detta var ett ett vanligare problem förr men allt eftersom kvalitén höjs på filament så är detta ett mindre vanligt problem idag.

Bowden Adapter

Vår Bowden adapter låter dig ansluta en bowden slang it botten på extrudern. Om botten sidan på extrudern används för utmatning av material är det viktigt att bowden slangen går igenom adaptern och in i extruderhuset. I annat fall finns det ett utrymme för filamentet att vecka sig under högt tryck vilket orsakar ett stopp. Bowden slangen är markerad med blå färg i bilderna nedan.

Tvärsnitt av QR 1.75                                          Tvärsnitt av QR 2.85/3.0

Direct applikationer

När extrudrarna används in en direkt applikation (hotend monterad i extruder) är det viktigt att använda en bit PTFE slang mellan hotend och extruder för att inte få ett utrymme där filamentet kan vecka sig och skapa ett stopp. PTFE slangen är markerad med blå färg i bilderna nedan.

Tvärsnitt av QR 1.75                                  Tvärsnitt av QR 2.85/3.0

Filament styrning

När den övre anslutningen används som utmatning kan en filamentstyrning monteras i botten på extrudern för att göra det enklare att mata in materialet i extruder. Filament styrningen är markerad med blå färg på bilderna nedan.

Tvärsnitt av QR 1.75                                        Tvärsnitt av QR 2.85/3.0

Stegmotorer - Drivspänning

Stegmotorer drivs normalt sett i konstant ström mode utav stegmotordrivern och  vridmomentet hos motorn är proportionell mot strömstyrkan upp till brytpunkten för rotationshastigheten där matningsspänningen styr vart brytpunkten ligger. Med en högre matningsspänning kan en stegmotor rotera med högre varvtal med bibehållet vridmoment. Det är detta som gör att vi rekomenderar att använda ett 24V spänningsaggregat istället för ett 12V. Nedan visas en graf som förtydligar detta, vill du läsa mer om hur det hänger ihop kan du läsa följande artiklel från GeckoDrives.

 

Google Translate »